čtvrtek 20. srpna 2015

7. jít pohádkou...

 mezi roubenkama...
  měkkým mechem...

 
  
tichým lesem...

   po strništi... kde kvetou floxy...

 


kde se pasou ovce...
  

 okolo barevných domečků... loukou
rozehnat luční koníky... procházet svahy... osázenými švestkovou alejí... 

 jít cestou...
lemovanou závoji špendlíků...


 
 a ovocnými stromy...

  
natrhat hrušky
co chutnají po medu...
a sladkokyselé ostružiní...
 vidět chrpové modře...

 

a dlouhé stíny...

 


něžné obloučky...projít trosecká údolí
plná rybníků...

 
 okolo starého mlýna...

 cestou podél jeřabin...


mezi ploty...

 


až na konec pohádky...